لیست دروس مهندسی شیمی نفت ( پالایش ، گاز ، پتروشیمی)

مشخصات کلی برنامه و سرفصل دروس

http://www.8pic.ir/images/ntxyhrcwnc8r7pzp74jw.pdf

لیست دروس ترمی دانشجویان مهندسی شیمی گرایش طراحی صنایع نفت

http://www.8pic.ir/images/qmlkgnlrtnekjwkzl3js.pdf

لیست دروس عمومی

http://www.8pic.ir/images/9ykyl9fp6j8tlc21iv.pdf

لیست دروس ترمی دانشجویان مهندسی شیمی پالایش پتروشیمی گاز

http://www.8pic.ir/images/wdctttubzc1ef72dg0.pdf

/ 1 نظر / 11 بازدید
علیرضا

مشتی هستییییییییییییییییییییییییییی