فاطمه پشت در است!

قطعه ای از شعر شقشقیه

...

تو فراموش امّا

من به یادم آمد!

9 دی یادت هست؟

رنگ سبزی که به قلّاده ی سگ ها افتاد؟

فتنه گر آمده است

بوی خون می آید

زوزه ی فاحشه ها

و صدای کف و سوت

بوی آتش زدن بیرق عبّاس آمد

و همه مردم این شهر خداجو شده اند

و در آن روز که در قلب ولی عصر(عج) عزاداری بود

زیرِ حافظ اوباش

مرگ بر اصل ولایت گفتند!

گاوها خوشحالند

حاج صادق ول کن

کاروانت دیگر

چه نوایی دارد؟

نینوا خونین است

جای تو آوردند

دختری همچو پگاه

شهرتش مثل تو است

لشکر آماده شده

با علی می جنگد

....

و حسین ابن علی تنها ماند

گرچه در عاشورا

سینه زن بسیار است

13 قرن گذشت

فاطمه پشت در است

پسرش بی یار است...

گاوها زاییدند

اکبرآقا ریشو

متحجر شده بود

ریش و پشمش را زد

زیرِ لب ها جا ماند

نور بارید به افکار کجش

فاطمه اُمُّل بود

چادرش را برداشت

فکر او روشن شد

و مبارک باشد

بر شما کشف حجاب

که رضا خان امروز

با هویج آمده است

و چماقش شده نرم

فیس بوکی شده رسمش انگار

سر برآورده سگی

از پسِ بنزِ کروک

پرده ها افتاده

و همه با جگر خود مشغول

عده ای خون جگر

عده ای ...

بی خیالش ول کن

چند شد نرخ دلار؟

...

میرمهدی اسدی

/ 2 نظر / 30 بازدید