برای جلیلی بگو یا علی

اگر غرق نیلی بگو یا علی

به عالم دلیلی بگو یا علی

اگر پشت در آتشت می زنند

به هنگام سیلی بگو یا علی

به لب های عطشان اکبر قسم

اگرهم قلیلی بگو یا علی

همه همت ما صراط حق است

اگر در سبیلی بگو یا علی

چو عالم شده غرق لات و هُبل

اگر چون خلیلی بگو یا علی

همه چشم دنیا به دست علی

به عالم کفیلی بگو یا علی

نماینده ی گفتمان شد سعید  

تو دشمن ذلیلی بگو یا علی

اگر گفتمانت شهادت بُود

برای جلیلی بگو یا علی

میر مهدی اسدی

 

 

/ 0 نظر / 30 بازدید