روز جوان مبارک

به جوانی علی اکبر
به یاد جوان عربا عربای عصر ولایت به نام دلدادگان مکتب خامنه ای، به عشق خامنیسم،به یاد مصطفی تکه پاره به یاد راه روشن احمدی روشن هاروز جوان مبارک

/ 1 نظر / 29 بازدید
مرضیه

خدا کنه روزی علی کوچولو و آرمیتای نازنین ببخشنمون با این انتخاب عجیب مون... روزتون مبارک