مقاله ای 313 کلمه ای در یک عصر درهم

همه چیز در هم شده ؛ دارم مفتون می شوم! عصر خوبی نیست بی ولی عصر! و چه غروب دلگیری! من برای تحقق لاشرقی و لاغربی نگرانم؛ اما چشم هایم خسته شده است بس که خیانت دیده است! عصر خوبی نیست؛ عصرِ هجوم غرب از شرق، دیکتاتوری از مردم سالاری، بی اعتمادی از اعتماد، راست های که دروغ می گویند و چپ کرده اند و چپ هایی که دندان راست کرده اند! به  آرایه هایم  خورده نگیرید! برداشت آزاد! قلم حرمت دارد! بعضی جاها باید گفت: بووووووق!

 بوق ممتد دو شهروندِ با فرهنگ بر سر گردش به چپ و راست؛ یقه گیری! فحش ناموسی بر سر یک بوق در چهارراه و فحش هایی با کاف! بوووووق! هنوز سر چهار راه گلِ نرگس می فروشند! آهای راننده ی تاکسی سریع تر برو من اهل قلمم! سریع القلم! می خواهم از لبو فروش بپرسم سواد داری؟! هرکس دانشگاه نرفته بو می دهد! بویی شبیه بوی نفت می آید با تکنوکرات ها! تکنوکرات ها با نگاه طبقاتی به مردم! ببخشید شاید؛ قلمم را نفهمید! محترمانه اش؛ شیر تو شیر شده! شیرتو شیر شده است که خرِ اروپایی جرأت می کند به مقام ارشد ایرانی بی حرمتی کند! همان که با فتنه گران دیدار داشت! در سفارت یونان! اسپارتاکوس کجایی؟! راستی تو لبو فروش نبودی؟! قهرمان های وطنی خوابند! شاید درخواب زمستانی! و من مترصد صدرصد یا درصدد یا هرچه فکرش را بکنی! می خواهم فعل خواستن را صرف کنم! اما ضمیر سوم شخص نیامده است! آرزوهایم بی او سقف ندارد! شبیه منزل کوخ نشینان! برای کسی که سقفی بر سر ندارد؛ هر شب پاییز به بلندای یلداست! یلدایی با موسیقی زنده و حرکات موزون که در رستوران های سومین حرم اهل بیت برگزار خواهد شد! آری در ماه محرم ثبت نام در کلاس موسیقی 40 درصد تخفیف دارد! هوای دلم وارونه شده! دوستانم پیاده رفته اند زیارت! و آقای مهربانم! باز هم نطلبیدی من گناهکار را

میرمهدی اسدی

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 2 نظر / 30 بازدید
احسان برادری از بلوغ

سلام تا اینجا اومده بودم گشتی زدم و گفتم بی سلاتم رد نشم که خوبیت نداره دعامون کن یا حق