عملیات بو دار دانشگاه در ابتدای بهار

پــــول منـــو پـس بــده !!!
هنوز آب خوش به جهت عملیات قبلی دانشگاه از گلویمان پایین نرفته بود که پس از تعطیلات حدودا 1 ماهه ی زمستانی و بهاری، با بخشنامه ای عجیب مواجه شدیم که امتحانات، از ابتدای خرداد برگزار می شود. بخشنامه ای که نعشگی ناشی از تعطیلات را یک جا پراند. اول اینکه به این معنا، قطعا یا باید کلاس جبرانی می آمدی که به قول شیرازی ها سرورلو! چون یا کلاس جبرانی تشکیل نمی شود یا تماما، به صورت صبح و بعد ازظهر و یکسره تمامی استادان تصمیم می گیرند در یک روز جبرانی بگذارند. که واضح است با توجه به غلبه ی ساحتِ مادی بر معنوی در اینجانب؛ توانِ حضور در دو نقطه را، در آنِ واحد ندارم! شما چطور؟ یا درس را خودت می خواندی که عمراً وقت می کردی. امتحانات میان ترم هم یک روز در میان برگزار می شد؛ یا لغو می شد و همه را یک جا باید در پایان ترم پس می دادی! فرصت شرکت در مسائل سیاسی هم از دست می رفت! با توجه به عملیاتِ ناجوانمردانه شهریه را، در لحظه ی شکار وصول کنِ دانشگاه، که یک تکِ همه جانبه بود، تصمیم گرفتم پاتکی زده، تا لااقل پول خود را که بابت یک ترمِ 16 هفته ای به دانشگاه داده بودم،  وصول کنم! لذا دوباره کفش آهنی به پا کردم! اما در گام اول گفتند که این عملیاتِ بو دار، کار ما نیست  و گردن نهادهای امنیتی انداختند، پیگیر شدم، گفتند دسته گلِ دانشگاه است! و در اخبار شبکه تهران از زبان یکی از مسئولان دانشگاه شنیدم که گفت، اساسا موضوعِ بخشنامه برگزار نکردن امتحانات، دو روز، قبل و بعد از انتخابات بوده است؛ و تغییر بازه ی امتحانات منوط به توانِ واحد برای برگزاری کلاس های جبرانی، بدون
فشار بر دانشجو بوده است و اگر واحدی بخواهد؛  می تواند در همان بازه ی قبلی امتحان برگزار کند و فقط امتحانات 23 الی 27 خرداد لغو و به ابتدا یا انتهای بازه ی امتحانات منتقل شود و به عبارتی: کسی پول را به دانشجو پس نمی دهد! پس از چند بار طی کردن دور های باطل به خلوت خزیدم و بسته ی پیشنهادی زیر را به جهت اصلاح امور، طراحی کردم!
1. از سال آینده در سال 4 ترم برگزار شود
تبصره: دانشجو، باید شهریه را همانند روش بخش نامه ی قبلی پرداخت کند و در آن خللی حاصل نمی شود
2. از سال 93 کلیه کلاس ها به صورت آموزش از راه دور برگزار می شود به این صورت که هزینه ی جزوه ها اینترنتی پرداخت و جزوه ها توسط قاطر از مبدا دانشگاه به بیابان های اطراف هدایت (هِی می شود) و هرکس مسئول یافتن جزوه ی خویش است.
3. از سال 94امکان برگزاری کلاس وجود ندارد و صرفا دانشجو در امتحان شرکت می کند.
تبصره: کلیه دانشجو ها باید در 50 درصد مواد درسی حد نصاب لازم را کسب نکنند ودر صورت تخلف باید معادل شهریه متغیر 10 بار پاس نکردن آن واحد را بپردازند
4. از سال 95 برگزاری امتحان منوط به تشخیص واحد مربوطه است و واحد ها می توانند با اخذ 5 برابرِ شهریه ی فردی که 18 ترمه می تواند دوران تحصیل را به اتمام برساند، نسبت به صدور مدرک اقدام کنند
5. ازسال 96 ؟؟؟؟؟؟؟


/ 0 نظر / 4 بازدید