آجرک الله امام زمان

آجرک ا... امام زمان

درد را از هر طرفی بخوانی درد است! چه خون دل ها خورد علی علیه السلام از جماعت؛ متحجر، مزوّر و کفار! منافقان؛ پشت حسن علیه السلام را خالی کردند و همه ی کفر در برابر همه ی اسلام در عاشورا به میدان رفت! تقابل اسلام محمدی با اسلام ابوسفیان؛ اسلام ناب با اسلام آمریکایی! بعد از عاشورا صحنه عوض شد؛ اما الفبای تقابل همان بود! تقابل اسلام ناب با اشرافیتی که دلش برای دین زدایی غنج می رفت اما دین را وسیله ی کاسبی کرده بود! شورش اشراف برجمهوریت خمینی مسئله ی تازه ای نیست! در طول تاریخ این دو جبهه در مقابل هم بارها صف آرایی کرده اند!

اما آن چیزی که دل انسان را می لرزاند این است که عده ای لیبرال های مذهبی از جنس همان عمروعاص هایی که به هنگام قرار گرفتن در تنگنا کشف عورت می کنند؛ در مملکت اسلامی اثنی عشری با قانونی که مذهب رسمی کشور را مشخص کرده است؛ به نام اندیشه ورزی؛ مبانی تشیع را هدف می گیرند! این بازی نه یک خطای فردی؛ که به پازلی می ماند که قصد دارد با راهبردِ step by step مقدسات را فرو ریخته وآتش فتنه ی مذهبی را شعله ور کند! مسائلی که محل بحث و اندیشدن پیرامون آن در حوزه، دانشگاه و گعده های علمی ست؛ به یکباره به عرصه ی عمومی کشیده شده و توهماتِ بی مبنای نویسنده در آستانه ی عید غدیر، دل عاشقان و دلداگان اهل بیت علیهم السلام را به درد می آورد! حضراتی از بیوت وابسته به ساواک در رژیم سابق، ودلداده یا مرعوب غرب، برخواسته و می خواهند بار دیگر میراث علی را به غارت ببرند! آجرک ا... امام زمان! در روز عید غدیر بازهم  استخوان به گلوی مولا نشست و خار در چشمش فرو رفت! آجرک ا... که این روزها هم مهیای عزای حسین می شوی، و هم جعل تاریخ کعب الاحبار ها را می بینی؛ هم شال سیاه عزای حسین بر گردن می اندازی، هم ذوق زدگی حضراتی را برای حذف شعار استکبارستیزی ما می بینی! آجرک ا... امام زمان؛ این روزها افساد طلبانی بی همه چیز، نعل اسب هایشان را تیز کرده اند و بر پیکر حسینت می تازند!

/ 0 نظر / 28 بازدید