غسل جنابت کنید

فقط به عشق مادر پهلو شکسته و به عشق مولایم با خار در گلو نشسته لختی سکوت خواهم کرد....

اشعریون باز جنایت کنید

نیزه به چشمان عدالت کنید

سازش و تسلیم شما در موال

رو به عدو مشق ندامت کنید

با دل خوش خانه ی اکبر روید

پیش ددان مکر و سعایت کنید

گر بشود خون شهیدان حراج

دولت کذبید و حمایت کنید

مالک اشتر، به عدو می رسد

همچو حمارید و سماجت کنید

خون شهیدان دلاور خورید

هیچ مبادا که قناعت کنید

دست به دستان ستمگر دهید

تا به ابد باز حماقت کنید

دوش همه زوزه ی گرگان نر

صبح شده غسل جنابت کنید

بوذر و عمار کجا مانده اید؟

فاطمه تنهاست حمایت کنید

تیغ گلوی پسرش را برید

زینبیون عشق روایت کنید

سید علی، کوه خطا گشته ایم

گر بشود باز شفاعت کنید

میرمهدی اسدی

/ 4 نظر / 28 بازدید
بهنام

با سلام برتو مهدی جان الحق که شعر به جا و زیبای گفتی

سید بابک

سلام به قول استاد رحیم پور، افراط آفت عدالت خواهیست

پیمان خسروی

سلام آقا مهدی عزیز قبلا که تشریه زبان سرخ رو میدیدم برام جالب بود که یک شاعری در آن قلم میزند که بنا به موضوع روز توانایی به نظم در آوردن کلمات را دارد ... حالا که بیشتر با قلمت آشنا شده ام و این احساس قرابت و صمیمیت را در محتوای کلامت یافته ام دوست دارم با دقت بیشتری اشعارت را بخوانم و نظرم را ر موردشان به صراحت بگویم جسارت برادر ندیده تان را ببخشید ...

پیمان خسروی

به دیده ی نقد به حرف هایم نگاه نکنید که در حد من نیست اما نظر مخاطبی را مینویسم که به شعرتان علاقه مند است ... کلیتی که معمولا در شعرت دیده می شود سادگی و صراحت کلمات است که احتمالا نتیجه ی تفکر عدالت خواهانه و طبع روان شماست ، این موضوع اگر در حد اعتدال رعایت شود به نقطه ی قوت و اگر به افراط برود به نقطه ی ضعف تبدیل می شود . شعر در واقع کلامیست که مفاهیم بلند انسانیت و دردها و رنج ها نوابغ بشر را به زبان ساده و مخاطب فهم تبدیل و به جامعه بازتاب می دهد . در نتیجه در حد زیادی شعر را باید مخاطب محور قلمداد کرد و حفظ فاصله ی بین شاعر و مخاطب را یک اصل قرار داد . شعر باید بتواند جامعه ای را با توجه به احساس قرابتی که با آن می کنند به دنبال خودش و به سمت مفاخیم ذهن شاعر بکشاند ... البته اینها همه چرت و پرتهایی هست که به ذهنم میرسد تا بگویم در برخی موارد این ویِِژگی با استفاده از برخی کلمات و تعابیر که مخاطب آن را تندروی می شمرد رعایت نمی شود البته من خودم متهمم که تقدس قلم را رعایت نمی کنم اما این را توی برخی شعر های شما با ضریب بیشتری متوان دید سعی می کنم در کامنت بعدی مصادیقش رو بگم ... عذر تقصیر یا علی ..