نامه به بان کی مون


بسم الله القاصم الجبارین

جناب آقای بان کی مون

دبیر کل سازمان ملل

سلام

البته هنوز مطمئن نیستم که شما دبیرکل سازمان ملل متحد باشید. یا اساسا سازمان ملل، سازمان ملل باشد و نه سازمان دولِ یک درصدی. اما به هر روی لااقل بزرگترین سازمان بین المللی، ظاهرا توسط شما اداره می شود. موضوع این نامه نه خلع سلاح مستکبرین است ونه شکایت از آمریکا به دلیل دخالت های غیر قانونی در مسائل داخلی کشور ما. نه از سران کاخ سفید است که روزگار مردم جهان را سیاه می کنند؛ نه از رژیم کودک کش و نامشروع صهیونیستی، این ها هیچ کدامشان دلیل این شکایت نیستند. در این نامه از انسان هایی می گوییم که نه سلاح هسته ای دارند؛ نه تاسیسات موشکی و نه حتی نانی برای خوردن. در غیاب نیروهای حافظ صلح شما، صدها بی گناه کشته شدند!نه به جرم اقدام علیه امنیت ملی آمریکا، نه به جرم سوال داشتن درباره ی هولوکاست! به جرم عقاید دینی که براساس تعالیم ادیان آسمانی، آزادی دینی جزء بدهیات است. مسلمانان میانماری، در آتشِ افر اطی ها، سوختند. گرسنگان آفریقایی در حالی که بر روی معادن ثروت زندگی می کنند؛ در فقر می میرند و ثروتشان به دست غربی ها به تاراج می رود.

جناب آقای بان کی مون؛ ما دانشجویان از جانبِ دردکشیدگان ترور، قربانیان سلاح شیمیایی، بازماندگان هواپیمای ایرباس و جنگ تحمیلی، از جانب آرمیتا، علیرضا و محمد حسین فرزندانِ دانشمندانشهیدِ هسته ای، از جانب ملت بزرگ و حماسه ساز ایران از شما به عنوان رییس سازمانی که باید حافظ صلح در سرتاسر دنیا باشد؛ می خواهیم با اقدامی عاجل، حماسی و انسانی، و در راستای وظایف ذاتیِ سازمان متبوعتان جلوی خشونت را گرفته و از ریخته شدن هر روزه ی خون هزاران بی گناه جلوگیری فرمایید. این کار هم ممکن نیست مگر با بریدن دست استعمارگران و توطئه گران که برمبنای اصالت منفعت، سال هاست که در سراسر جهان، آشکار و نهان، به قتل و غارت مشغولند. ملت مسلمان ایران و آزادگان سرتاسر جهان منتظر دفاع شما از حقوقِ تمامی مظلومین می باشند.

با احترام

بسم الله القاصم الجبارین

 

Mr. Secretary-General:

Although we are not sure whether you are the true Secretary-Generally of the United Nations And we doubt that the so-called United Nations is an organization for the nations (not an organization for the 1% governments) , It is at least the biggest international organization and it is apparently administrated by you.

This letter is neither about disarming the arrogant governments nor a complaint about the U.S illegal interference in our country’s internal affairs. We are neither complaining about theWhite House who is making the people of the world suffer nor talking against the child killer regime of Israel. None of these are the reason why we have written this open letter. In this letter we are talking about the people who do not either have nuclear weapons or missile bases. Actually they do not even have a loaf of bread to eat.

In the absence of your peacekeeping forces and with the conspiracy of French forces, hundreds of innocent people have been killed in the Central Africa. They were not killed because they were threating the national security ofAmerica or questioning the holocaust. They were murdered just because their country is filled with diamond and gold mines. Although people of Central Africa live on wealth mines today,they die poor and their wealth is being looted by the western governments.

 

Mr. Ban Ki-moon,westudents talk on behalf of those who are suffered from this act of terrorism. We are talking on behalf of the victims of chemical warfare.We are talking on behalf of the families of the passengers of Iran Air flight 655. On behalf of Armita ,Alireza and Mohammad Hussein the children of martyred nuclear scientist . On behalf of the great people of Iran we expect you as a president who is responsible for peacekeeping in the whole world to act immediately against violence in Central Africa and put an end to the killing of thousands of innocent Muslimseveryday. And this is not possible without cutting off the hand of French colonialists and conspirators who are murdering and looting in order to make wealth. The Muslim people of Iran and the free-hearted from all around the world are waiting for you to defend the right of the oppressed.

Respectfully ,

 

شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه شیراز

مجمع دانشجویان عدالت خواه شیراز

/ 0 نظر / 23 بازدید