این سری را که می بینی...

این سری را که می بینی...

این سر؛ روزی بر پیکر مردی بود که...

که نمی توانم در کلمات توصیفش کنم؛ دو کلمه می گویم:شهید شد...

این سری را که می بینی؛ بر سر نیزه ها رفت چون...

چون عده ای دیروز شعار صدور انقلاب سید روح الله را نفهمیدند و مرزهایشان یا جغرافیایی بود یا منفعت طلبانه. یادشان رفت که خمینی کبیر بعد از پذیرش قطعنامه نوشت که به دنبال شنیدن فریاد مرگ بر آمریکا از تمام کلیساهای جهان است چه رسد به ماذنه ها.

این سری را که می بینی؛ پیش از آمریکا، و بیش از آمریکا،اسلام آمریکایی برید. اسلام سازش.اسلام هیئت امام حسین به صرف شام، میهمان خوان پر از نکبت بریتانیای کبیر:خورشت قیمه با ماست... در مجلسی که یزیدهای زمان بر حسینی که اینها ساخته اند اشک می ریزند.

آن قدر مال حرام در سفره شان آمد که یادشان رفت پابرهنگان را... جبهه ی مستضعف و مستکبر را و اساسا شکم؛ چشمشان را بست.

این سری را که می بینی کسانی بریدند که با پادشاه فاسد سعودی قهوه تلخ می زدند و تضمین سقوط شش ماهه ی دولت را می دادند! این سر را پدر جونیور برید. کسی که عاشق دیدن مناظر زیباست. همو که تیر اول فتنه را به سمت یار مظلوم خراسانی و انقلابش شلیک کرد. زبیر دوباره به میدان آمد. این بار بی سلام والسلام نامه نوشت...

این سری را که می بینی آنهایی بریدند که در سابقه ی تشکیلاتی شان نور به آتش کشیدن سطل زباله مشعشع است...

آن هایی که سرمایه های رژیم صهیونیستی هستد. آن کفتارهایی که فریاد می زدند: نه غزه نه لبنان...

این سری را که می بینی آنهایی بریدند که در سال های جهاد و شهادت یقه بستند و به نماز جمعه رفتند و شعار جنگ جنگ تا پیروزی دادند و وقتی هوا پس شد رفتند به خط مقدم اروپا که تولید علم کنند. بعد از جنگ هم برای میراث خواری و تقسیم غنائم پای به وطن گذاشتند. به نام ملت به نام دموکراسی برای غارت فرهنگ و ناموس و استقلال و هویت و...

این سری را که می یبینی آنانی بریدند که وقتی میدان لولو مالامال از جمعیت بود یادشان افتاد که باید در خانه بنشینند.

این سری را که می بینی آنانی می برند که برای رانت خواری و لفت و لیسشان دایم می گویند چراغی که به خانه رواست به مسجد... نباید برای عرب ها جنگید... نژاد آریایی... یوز ایرانی...

مرگ بر ترافیک... مرگ بر ایدز

صدور انقلاب هرگز،بستن با کدخدا آری. خشم بادشمن ابدا، لاس زدن و چشم گفتن چرا که نه...

این سری را که می بینی فقط به دست سبک مغزان داعشی بریده شده است...

زیزدان دان نه از ارکان که کوته دیدگی باشد

که خطی کز خرد خیزد تو آن را از بنان بینی

این سری را که می بینی تمام ساکتین، تمام موافقین و تمام حامیان اسلام آمریکایی بریدند.

این سری را که می بینی...

میرمهدی اسدی

 

 

/ 0 نظر / 43 بازدید