صدای بیگانه از کنسرت یگانه

 این ساز برای چه کسی کوک شده است؟
سیگار می کشند و شعار می دهند؛ می نشینند و شعار می دهند.می خوابند و شعار می دهند. در حال زوالند شعار می دهند یا توی موالند شعار می دهند! و اساسا این جماعت کاری جز شعار دادن بلد نیستند! شعار ایران وطنم یوزپلنگ بی تو هرگز!خاک اهورایی خونم برای  تو؛ می دهند! تفاخر  به فرنگی مآبی بودنشان می کنند! پاپیون می زنند و آهنگ لایت گوش می دهند! سه سوته روشنفکر می شوند و مستغرق در بحر مکاشفه ی اصول جنسی استاد اعظمشان فروید! باد گلوهاشان را در فیلم های  روشنفکریشان می زنند و در مراسمی نمادین از جمهوریت سخن می گویند! البته معلوم نیست در حالیکه نمادشان سطل زباله است چرا کلید به گردن انداخته اند؟ در ستادهایشان می ریزند و می پاشند.  می خورند و میمالند(رنگ به کاغذ شطرنجی)و از گرانی  کافی شاپ می نالند. و خلاصه از اجنبی بیزارند.اجنبی هم یعنی هرکس در سفره ی ما نهار نخورد.یا خورد و دنگ نداد. وقتی هم کفگیر به ته دیگ می خورد؛ شعار هنر برای هنر را برای خوردن آب به در کوزه هدایت می کنند و هنر را در خدمت ایدئولوژی نداشته شان قرار می دهند و خلاصه این که صدای بیگانه را به خاطر یک مشت دلار در کنسرت یگانه اکو می کنند.ختم کلام اینکه این ساز برای سفره کوک شده است.

میرمهدی اسدی  

 

/ 1 نظر / 28 بازدید
محمد

قلمت فوق العادس سید جان