سلام طلبه

بسم الله الرحمن الریم

سلام طلبه

چه خبر؟ هنوز در بندی؟  در بند که به آقا زاده ها خوش می گذرد! می گویند اوین برای بعضی ها مثل هتل 5 ستاره ست. بگذریم. از اول هم با مشی ایجاد هزینه ی تو دلم صاف نبود.. هرچند از صمیم قلب عدالتخواهیت را می ستایم...

اما غرض از مزاحمت این که دیشب 20:30 می گفت دادگاه سیرجان به تازگی وارد عمل شده و بولدوزر به جان زمین خواران انداخته! شدت و ضعفش را نمی دانم امّا ظاهرا فقط دیوار کشی ها را خراب کرده و ویلا ها همچنان باقیست... امیدوارم روزی کاخ بی عدالتی ویران شود...

بگذریم اگر از بند رها شدی مطالبه ی عدالت را با قدرت ادامه بده... هرچند که به قول دوستان تو دیگر سابقه دار شدی طلبه! امّا به قول استاد رحیم پور افراط آفت عدالت خواهیست

یا علی

/ 1 نظر / 27 بازدید
فرهاد

سلام این یادداشت خصوصیت برای چکس هست