غریبه

خدایی  خدا غریبه

غریبه  چون که ما عاشقش نشدیم

غریبه   بنده لایقش نشدیم

غریبه   رهرو صادقش نشدیم

امون ز غفلت امون زتهمت

از دست ما تو غیبت حضرت حجت

گناه شد عادتغیبت عبادت

جالب اینه گذاشتیم سر خدا هم منت

هرجا ریا شد بسم خدا شد

همه دکان واکرده ایم حتی تو هیئت

چیو ببینه دل سیاهو  یا  رو زبون اللهم الرزقنی شهادت

از امربه معروف ترسیدیم

حاجی و دورشیطان گردیدیم

همسایه یتیم و سیر خوابیدیم

ما به زمین خورده خندیدیم

خداااا نفهمیدیم           خداااا نفهمیدیم

خدایی خدا غریبه                          خدایی خدا غریبه                   خدایی خدا غریبه

غریبه چون که راحت گناه کردیم

غریبه به نامحرم نگاه کردیم

غریبه  نامه فقط سیاه کردیم

فروختیم ایمان
خریده ایم نان

خاک میخوره به روی طاقچه هامون قرآن

سحر نه حالی نه خمس مالی

اسممون هم گذاشتیم عبد شاه مردان

شیعه حرفی

آدم  برفی

هنوز نمک نخورده می شکنیم نمکدان.....

یه تو محراب

یه پا لب آب

روبه روی عکس شهی

 عکس شهیدان

بگو خدا غرق امیدم کن

 بی خریدارم خریدم کنم

پیش حسین رو سفیدم کن

نذر ابالفضل رشیدم کن

خداااا شهیدم کن                     خداااا شهیدم کن                خداااا شهیدم کن

خدایی خدا غریبه                          خدایی خدا غریبه                   خدایی خدا غریبه

غریبه که دوسش داریم واسه حاجت

غریبه می پرستیمش برا جنت

غریبه که به تنهایی کرده عادت

تو راه پاکی زدیم به خاکی

چه عاشقی چه مجنونی چه سینه چاکی

جای حرم کیش

جای پرچم دیش

چه ساده بر مقدسات میشه هتاکی

این وضع ناموس کو کف افسوس

نکشیدیم خجالت از چادر خاکی

دیگه شیطان شد ایاک نعبد

ببین خدارو ول کرده ایم و میگردیم با کی

بگو خدا رحمی به حالم کن

لکه ننگم زلالم کن

عشق خودت رو مدالم کن

بگشادرعلقمه چالم کن

خداااا حلالم کن                         خداااا حلالم کن                               خداااا حلالم کن                            

 

/ 0 نظر / 4 بازدید