از درب های استانداری بوی افراط به مشام می رسد

استان فارس با جمعیتی پنج میلیونی و منابع و ظرفیت های عظیم خود همیشه به عنوان یکی از قطب های مهم کشور مطرح بوده است؛ اما گویا در این استان با جمعیت چند میلیونی از نگاه بعضی از حضرات مسئول قحط الرجال وجود دارد! سالیان سال است که کلیدِ استانِ فارس، همانندِ عروسِ هزار داماد، به عنوان وجه المبایعه بین حضرات استاندار دست به دست می شود؛ روزی کلید در دست حضرات کاخ نشین بلوارشاهد و رفقای قم آباد نشینشان قرار می گیرد؛ و روزی به جوانی بی تجربه سپرده می شود که در امور اجرایی، دستِ چپ و راستِ خود را تمیز نمی دهد؛ روزی از استانداری بوی انحراف به مشام می رسد و دانشجویان قفل به دست را برای مبارزه با ورود جریان انحرافی، به استانداری فارس و به چادر زدن روبه روی استانداری در ایام امتحانات مجبور می کند! روزی در ملوک الطوایف فارس بین علما اجماع می شود تا استانداری با رویکرد های سکولار، سرِ کار آید و توهم دبی سازی را ترویج دهد و بجای تاختن بر مظاهر ظلم و تبعیض گلوی حق خواهان، مستضعفین و تمام کسانی که با زبان سرخ خود متخلفان را استیضاح می کنند؛ بپردازد! امّا امروز و پس از گذشت سالها از کلید داری جریان زور و زر تزویر در استان، باز هم عناصرِ افراطی و فتنه گرانِ دیروز در ائتلافی نامبارک سعی دارند با کوبیدن بر طبلِ وحدت، تاثیر گذاران استان را به ارتجاع دعوت کنند و با صدور بیانیه های مختلف، سعی در القای وجود اجماع بر روی گزینه ی افراطی و بر خلاف مشی اعتدال خود دارند؛ در این شرایط و درحالی که در کارنامه ی سیاه حضرات چیزی جز توسعه نامتوازن استان، گسترش فقر و شکاف طبقاتی، بی عدالتی، افراط، کاخ نشینی، ترویج بی بند وباری ،حمایت از سرمایه داری و سرمایه داران مسئله دار، اختلاس و تبانی، مشارکت در فتنه 88، زمین خواری، قوم گرایی و... دیده نمی شود؛ ما دانشجویان عدالت طلب و بسیجیان همیشه در صحنه ی استان 14600شهیدی فارس به وزیر محترم کشور هشدار می دهیم تا فریبِ جو سازی هایِ حبابیِ عده ای قلیل را نخورده و دگر بار آزموده را نیازمایند و از گماشتن فتنه گران افساد طلب در کلان ترین سطح مدیریت اجرایی استان، جدا پرهیز نمایند، که درغیر اینصورت، مراتب را تا بالاترین حد امکان پیگیری کرده و همانند دوره های قبل از هیچ کوششی فروگذاری نخواهیم کرد، و تا قطع پای فتنه گران از استان بازنخواهیم ایستاد!

والسلام علی من اتبع الهدی

بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

تشکل دانشجویی وصال

ستادِ یادواره شهدای گمنام دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

و جمع کثیری از فعالان دانشجویی و عدالتخواه دانشگاه آزاد اسلامیِ شیراز

/ 0 نظر / 5 بازدید