بازی با بیت المال

ارث پدر کدامتان است؟!

چندی ست که نهاد های محترم شهری و استانی با اقداماتی محیر العقول، هر بیننده ای را مسحور هنرنمایی های خود می کنند. هنرنمایی هایی که به قیمت بیت المال حرام کنی تمام می شود.

بازی با بیت المال...

امری که گاه و بی گاه توسط مسئولین محترم و بعضا محترمه انجام می گیرد و زیاد ربطی به مدل ریش و تیپ و نماز شب خواندن یا نخواندنشان ندارد. نشریه زبان سرخ بارها براساس رسالت ذاتی خود یعنی مطالبه ی عدالت به مسئولین در دولت های مختلف و با سلایق سیاسی مختلف هشدار داده است؛ که در صورت بردن ظن فساد و یا عبور از خط قرمز عدالت توسط حضرات مسئول، بی هیچ ملاحظه ای، فریاد خواهد زد.

پس از بیت المال حرام کنی پت و مت وار شهرداری صدرا در نصب و کندن مکرر سرعت گیرها؛ و دعوای از سر لجاجت شهرداری بر سر کندن و نصب نرده های خط ویژه اتوبوس رانی در شهر شیراز و لجبازی های میلیاردی با پول بیت المال بر سر اجرا یا عدم اجرای طرح ترافیک  این بار چشممان به شاهکار شهردار عشق روبان چیدن شهرمان روشن می شود.

شهرداری که این روز ها زمزمه های افتتاح های سیاسی ش دهان به دهان می چرخد و خود را مدعی اصولگرایی و در قواره مجلس می بیند؛ روزی نیست که به همراه شورای به ظاهر اصولگرا؛ تنشی در شهر ایجاد ننماید. شاید بتوان شورای چهارم را شواری تنش ها نامید. هیچگاه نمی توان گردن کشی شورایی ها را برای تخریب فضای سبز و ایجاد برج های دوقلو، بر ضد منافع شهر را از یاد برد. تنش بر سر خانه های میراثی و سد تنگ سرخ، دعوا بر سر طرح ترافیک و خطوط ویژه ی اتوبوس، افتتاح نمایشی مترو و... تنها بخشی از شاهکارهای شهردار و شورای تنش هاست...

اما شاهکار این روزهای جناب شهردار بازگشایی خیابان میلیاردی حافظیه است. خیابانی که نیمی از آن با هزینه ی میلیاردی در زمان اجلاس سران سنگ فرش شد و نیمی دیگر آسفالته باقی ماند. پس از چندین ماه تنش بالاخره شهرداری قسمت دوم را هم سنگ فرش نمود. سنگ فرشی متفاوت با سنگ فرش آن طرف خیابان که کارشناسان نه تنها آن را غیر استاندارد می دانستند؛ بلکه ناهمگونی سنگ فرش های دو رف خیابان نمای نه چندان خوشایندی را به این خیابان تاریخی می داد.

فارغ از این که سنگ فرش کردن یا نکردن این خیابان و یا استفاده از زیرگذر یا درشکه کدامشان کارشناسی ست؛ نقد ما به عملکرد خلاف کارشناسی و بعضا سیاسی آقایان است.

این ریخت و پاش های میلیاردی چرا صورت می گیرد؟! چرا باید هزینه ی تسویه حساب های سیاسی آقایان را شهر برعهده بگیرد؟! آقایانی که خود را مسئول جمهوری اسلامی می دانند؛ چگونه برخلاف تقوا عمل می کنند؟!

ما زبان سرخی ها آقایان را دعوت به رعایت تقوا و پرهیز از ریخت و پاش بیت المال دعوت می کنیم و از آقایان می خواهیم پیش از پاسخگویی در برابر پروردگار، خاضعانه در برابر مردم سر فرود آورده و به عدالت گردن نهند.

آذرماه 93

میرمهدی اسدی

 

 

/ 0 نظر / 60 بازدید