کاش من هم یک بسیجی بودم

تا شرک و کفر هست، مبارزه هست. و تا مبارزه هست ما هستیم. ما سر شهر و مملکت با کسی دعوا نداریم، ما تصمیم داریم پرچم لااله الاالله را بر قلل رفیع کرامت و بزرگواری به اهتزاز درآوریم ...وایضا ما مامور به تکلیف هستیم نه نتیجه.پس توکل بر خدا.یاعلی

خرداد 94
1 پست
اسفند 93
2 پست
بهمن 93
1 پست
دی 93
1 پست
آذر 93
1 پست
مهر 93
1 پست
شهریور 93
1 پست
مرداد 93
5 پست
تیر 93
7 پست
خرداد 93
15 پست
اسفند 92
5 پست
بهمن 92
9 پست
دی 92
7 پست
آذر 92
16 پست
آبان 92
10 پست
مهر 92
5 پست
شهریور 92
1 پست
مرداد 92
4 پست
تیر 92
9 پست
خرداد 92
14 پست
اسفند 91
3 پست
بهمن 91
2 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
1 پست
شهریور 91
2 پست
مرداد 91
3 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
4 پست
آبان 90
9 پست
مهر 90
5 پست